Palkkaus

Tulkkauspalvelu on useimmiten Kansaneläkelaitoksen järjestettävä palvelu (kts. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133).  Kela on kilpailuttanut kaikki Suomen tulkkausta tarjoavat yritykset ja vain kilpailutuksessa palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset voivat laskuttaa Kelaa tulkkauspalveluista. Tulkki tekee töitä yrityksen kautta, joka laskuttaa Kelaa.

Tulkkauspalvelu voi perustua myös esimerkiksi peruskoululakiin. Tällöin kunta voi tehdä sopimuksen valitsemansa palveluntuottajan kanssa.

Tulkin saama palkka perustuu SVT:n ja Akavan Erityisalojen julkaisemiin suosituksiin viittomakielen tulkkien palkka- ja työsuhteen ehdoista. Suositukset ovat ajalle 1.2.2016 – 31.1.2017.

Tuntipalkkaisten viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot
Kuukausipalkkausten viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Muutamilla työnantajilla on talokohtainen työehtosopimus Akavan Erityisalojen kanssa. Tällöin tulkin palkka perustuu siihen sopimukseen.