Työharjoittelijaksi SVT:lle

Suomen Viittomakielen Tulkit ry tarjoaa alan opiskelijoille vuoden mittaista työoppimispaikkaa ammattiyhdistystoiminnan parissa. Työoppiminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua hallitustyöskentelyyn yhden toimikauden ajan ja tutustua näin monipuolisesti ammattiyhdistyskenttään ja siinä toimimiseen. Työoppimisen aikana opiskelija perehtyy myös yleisiin kokouskäytäntöihin ja saa kattavan kuvan tulkkien työkentästä.

Opiskelija seuraa osallistuvasti hallituksen toimintaa muun muassa osallistumalla hallituksen kokouksiin (noin seitsemän kokousta kauden aikana), seuraamalla hallituksen sähköpostiliikennettä ja osallistumalla vuosittaisten opintopäivien järjestelyihin.

Opiskelijaa tulee ohjaamaan yksi hallituksen toimihenkilöistä. Kaikki työoppimisesta aiheutuvat matkakulut korvataan. Harjoittelun voi työoppimisen sijaan vaihtoehtoisesti suorittaa myös toisenlaisena opintokokonaisuutena. Opintokokonaisuudesta kiinnostuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä suoraan SVT:n opiskelijavastaavaan (opiskelijavastaava(ät)tulkit.net).