Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) koostuu Suomen Kuurosokeat ry:n, Kuurojen Liitto ry:n, Kuuloliitto ry:n, Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n, Suomen Kirjoitustulkit ry:n, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry:n, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n, Kuurojen Palvelusäätiön ja viittomakielen tulkkeja kouluttavien ammattikorkeakoulujen valitsemista edustajista.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän tavoitteena on tulkkipalvelun kehittäminen. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän tehtäviä ovat mm. toimia viittomakielen tulkkausalaan liittyvän keskustelun ja tiedonvaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Yhteistyöryhmä kirjoittaa kokouksistaan muistiot, joita voi lukea TTYR:n Facebook-sivulta.

Yhteistyöryhmä on pitänyt yllä tulkkirekisteriä koulutetuista viittomakielen tulkeista, mutta tulkkirekisterin ylläpito lakkautettiin vuoden 2015 lopussa.

TTYR:n puheenjohtajana toimii Marika Rönnberg (Kuurojen Liitto), SVT:n edustajina TTYR:ssä ovat Eija Mäkinen, Emilia Norppa ja Terhi Kalliomäki.

TTYR:n laatuseminaarin kooste

Lataa kooste tästä

Kokousten pöytäkirjat

2016

Pöytäkirja 6/2015

Pöytäkirja 5/2015

Pöytäkirja 4/2015

Pöytäkirja 3/2015

Pöytäkirja 2/2015

Pöytäkirja 1/2015

Pöytäkirja 8/2014

Pöytäkirja 7/2014

Pöytäkirja 6/2014