Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkaus tapahtuu oppilaitoksissa, esikoulusta yliopistotasolle asti. Tulkki toimii koulussa kielenkääntäjänä. Hän tulkkaa opettajan ja oppilaiden puheen viittomakielelle ja viittomakielisen opiskelijan viittomisen puhutulle kielelle.

Kuurolle opiskelijalle myönnetään opiskelutulkkaukseen erillinen tulkkauspäätös. Perusopetuslain (628/1998) mukaan koulutoimi huolehtii opiskelutulkkauksen rahoituksesta perusopetuksen aikana. Muissa opinnoissa opiskelutulkkaus anotaan Kelan kautta, joka toimii myös tulkkauksen maksutahona.

Opiskelutulkille maksetaan kuukausi- tai tuntipalkkaa. Jotta tulkkaus olisi mahdollisimman laadukasta, tulkin on valmistauduttava tulkkaukseen. Työsuhteessa tulee myös huomioida valmistautumisaika ja tulkin muut toimistotyöt.

Usein koulupäivät ovat pitkiä ja tulkin pitää keskittyä työhönsä tarkkaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun tulkkaus toteutetaan paritulkkauksena, tulkkauksen laatu ja tulkin jaksaminen paranevat. Paritulkkaus tarkoittaa sitä, että tunneilla on kaksi tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen noin 15 minuutin jaksoissa kaiken luokassa esille tulevan informaation (luennon, välikommentit, vitsit, tekstiviestien äänet, myhäilyt, lunttaukset, kuulutukset jne.). Kun toinen tulkki tulkkaa, toinen ei suinkaan ole lepovuorossa vaan tukee aktiivivuorossa olevaa tulkkia koko ajan tai keskustelutilanteessa molemmat tulkit toimivat aktiivisesti. Tulkeilla on myös oikeus taukoon. Taukojen aikana tulkit palautuvat edellisin tunnin tulkkauksesta ja valmistautuvat seuraaviin tulkkauksiin.

Opiskelutulkki.fi on opiskelutulkkauksesta kiinnostuneille tarkoitettu sivusto, josta löydät tietoa, vinkkejä, ohjeita ja hyviä käytäntöjä.