Kysely viittomakielen tulkkien työsuhde- ja ansiotilanteesta

Humanistinen ammattikorkeakoulu on tekemässä kyselyä viittomakielen tulkeille yhteistyössä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa. Kyselyn tarkoituksena on tehdä kattava selvitys siitä, millainen on tämänhetkinen viittomakielentulkkien työsuhde- ja ansiotilanne Suomessa.

Kyselyn tuloksista tehdään yhteenvetoraportti, joka valmistuu toukokuussa 2018. Tulosten tarkoituksena on nostaa esille tulkkien nykyiseen työsuhteeseen ja ansiotilanteeseen liittyviä ongelmia ja kehityshaasteita, joiden perusteella alan toimijat ja erityisesti ammattiliitot voivat ryhtyä haluamiinsa toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Kysely toteutetaan Webropol-ohjelmalla ja anonyymisti. Kenenkään vastaajan henkilöllisyys tai henkilöön välittömästi yhdistettävä tunnistetieto ei välity vastausten mukana. Kyselyaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien tietosuojaa kunnioitten.

Vastaamaan pääset tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/4FC9088E4D54DEEE.par

Vastaathan kyselyyn vain yhden kerran. Kysely sulkeutuu keskiviikkona 7. maaliskuuta 2018 klo 15:00.